Naše služby poskytujeme v dvoch oblastiach

Our services to be offered in 2 sections

Osvetlenie, ozvučenie a DJ na rôznych druhoch podujatí. Viac info TU

Light, sound & DJ at the any type of your event. More info HERE

Handmade - výrobky z dreva, bridlice, či skla, gravírované a vyrezávané laserom. Viac info TU

Handmade  - wooden products, shales or glass, engraved and cut by laser. More info HERE