DJ

na firemné, súkromné či športové podujatia, svadby, stužkové...

Hudobná produkcia na spoločenské podujatia, svadby, stužkové, plesy, firemné a rodinné oslavy, diskotéky, karaoke...